perito judicial

Valoració d’empreses i patrimonis

  • Actius Tangibles (maquinària, edificis..)

  • Actius intangibles (palesos, marques, I+D..)

  • Circulant estocs (matèria primera, producte en curs i producte acabat).

Valoració de les accions per a:

  • Venda de l’empresa.

  • Fusió.

  • Adquisició.

veure casos d’èxit

Envia’ns un Missatge